Crossdocken

De doorlooptijden staan tegenwoordig onder steeds grotere druk en voorraden nemen af. Hierdoor neemt het begrip crossdocken een steeds grote plaats in binnen alle logistieke ketens. Uiteraard biedt ook Nobek B.V. de mogelijkheid tot crossdocking om uw logistieke kosten laag te houden en is dit ook één van onze kernactiviteiten geworden. Wilt u uw goederen direct uit truck in container laden voor export of uw importlading direct op een uitgaande auto naar de ontvanger, dan kan dat allemaal tegen lage kosten. Onze flexibiliteit, goede organisatie en goede faciliteiten zorgen ervoor dat vele expediteurs, shortsea rederijen, importeurs en exporteurs naar tevredenheid gebruik maken van onze diensten om zo de kosten laag te houden.